Je ne sais pas.
Níl fhios agam.


Je suis fatigué !
Tá tuirse orm.

Je vois mal.
Tá súile laga agam.

7 dollars, s'il vous plaît.
Seacht ndollar, más é do thoil é.

On fait de la confiture avec les fraises.
Déantar subha as sútha talún.

Savez-vous à quelle divinité ce temple est dédié ?
An bhfuil a fhios agat cén dia a bhfuil an teampall seo tiomnaithe dó?

Je voudrais échanger cette montre contre une autre moins chère.
Ba mhaith liom an t-uaireadóir seo a mhalartú ar cheann nach bhfuil chomh daor leis.

Huile cette bicyclette.
Cuir ola ar an rothar seo.

Puis-je utiliser ce vélo ?
An féidir liom an rothar seo a úsáid?

Je ne peux pas le faire sans ce dictionnaire.
Ní féidir liom é a dhéanamh gan an foclóir seo.

Tous les mots de ce dictionnaire sont importants.
Tá tábhacht le gach uile focal san fhoclóir seo.

Peux-tu répondre à cette question ?
An féidir leat an cheist seo a fhreagairt?

Regarde bien cette photo et dis-moi si tu m'y vois ou pas.
Féach go géar ar an ngrianghraf seo agus déan iarracht mé a fháil air.

Regarde bien cette photo.
Féach go géar ar an ngrianghraf seo.

À chaque fois que je regarde cette photo, je me remémore mes jours heureux à la campagne.
Is cuimhin liom na laethanta sásta a chaith mé faoin tuath gach uair a fhéachaim ar an ngrianghraf seo.

S'il te plait, n'oublie pas de poster cette lettre.
Ná déan dearmad an litir seo a chur sa phost, le do thoil.

Pouvez-vous envoyer cette lettre au Japon ?
Arbh fhéidir leat an litir seo a sheoladh go dtí an tSeapáin?

Les polluants comme celui-ci viennent principalement de la combustion de l'essence dans les moteurs de voiture.
Dó peitril i mótair chairr is cúis is mó leis an gcineál seo truailleáin.

J'ai l'habitude de manger ce type de nourriture.
Tá taithí agam ar an gcineál seo bia a ithe.

Êtes-vous libre ce week-end ?
An bhfuil tú saor an deireadh seachtaine seo?

Pouvez-vous peser cela, s'il vous plait ?
An féidir leat é seo a mheá, le do thoil?

Elle économise de l'argent pour aller à l'étranger.
Tá sí ag sábháil airgid le dul thar lear.

Je ne peux pas garder mon manteau avec cette chaleur.
Ní féidir liom mo chóta a chaitheamh sa teaspach seo.

Je n'aime pas étudier par cette chaleur.
Ní maith liom staidéar a dhéanamh sa teaspach seo.

Veuillez apposer votre signature sur ce document s'il vous plaît.
Sínigh d'ainm ar an doiciméad seo, le do thoil.

Chaque fois que je lis ce roman, je le trouve intéressant.
Sílim go bhfuil an t-úrscéal seo suimiúil gach uair a léim é.

Peu d'étudiants sont intéressés par la lecture de ce roman.
Is beag dalta a bhfuil spéis acu an t-úrscéal a léamh.

Je voudrais expédier ce paquet au Canada.
Ba mhaith liom an pacáiste seo a sheoladh go Ceanada.

D'après cette preuve, il est innocent.
Saor ó locht atá sé de réir na fianaise seo.

Puis-je utiliser cet endroit pour faire pousser des légumes ?
An féidir liom an áit seo a úsáid chun glasraí a chur?

Je suis loin d'être heureux de cette situation.
Níl mé sásta faoi na cúrsaí atá ann ná baol air.

Est-ce que quelqu'un a résolu ce mystère ?
Ar réitíodh an rún seo?

J'aimerais acheter cette poupée.
Ba mhaith liom an bhábóg seo a cheannach.

Tu peux emprunter trois livres à la fois dans cette bibliothèque.
Is féidir leat trí leabhar a fháil ar iasacht ag an am céanna sa leabharlann seo.

Les parties de chasse sont interdites dans ces paisibles forêts.
Tá cosc ar sheilg ghéim sa choill shámh seo.

De cette place, je ne peux pas voir la scène.
Ní féidir liom an t-ardán a fheiceáil ón áit seo.

Combien pour ce chapeau rouge ?
Cá mhéad atá air an hata dearg?

Les poissons sont nombreux dans cette rivière.
Is iomaí iasc san abhainn seo.

L'été dernier, j'ai eu l'opportunité de visiter Londres.
Bhí deis agam cuairt a thabhairt ar Londain an samhradh seo caite.

Je suis allé skier au Canada l'hiver dernier.
Chuaigh mé ag sciáil i gCeanada an geimhreadh seo caite.

Par qui cette fenêtre a-t-elle été cassée ?
Cé aige a raibh an fhuinneog briste?

Je ne peux plus supporter ce bruit.
Ní féidir liom cur suas leis an bhfuaim seo.

Je ne comprends pas ce mot.
Ní thuigim an focal seo.

Connaissez-vous le sens de ce mot ?
An dtuigeann tú ciall an fhocail seo?

Connaissez-vous la manière de prononcer ce mot ?
An bhfuil tú in ann an focal seo a rá?

Comment prononcez-vous ce mot ?
Conas a deirtear an focal seo?

Cherche ce mot dans le dictionnaire s'il te plaît.
Lorg an focal seo san fhoclóir, le do thoil.

La chasse est interdite dans cette zone.
Tá cosc ar sheilg sa cheantar seo.

Pouvez-vous composter ce ticket de stationnement ?
An féidir leat an ticéad páirceála seo a bhailíochtú?

Je ne connais personne ici dans cette ville.
Níl aithne agam ar duine ar bith sa bhaile seo.