Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seittemän, kahđeksen, yhđeksen, kymmenen.
Ükś, kakś, koume, neľľ, viž, kuź, seiččeme, kahesa, ühesa, kümne.


Yksi, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seittemän, kahđeksen, yhđeksen, kymmenen.
Ükś, kakś, koume, neľľ, viž, kuź, seiččeme, kahesa, ühesa, kümne.

Yksi, kaksi, kolme, nelje, viisi, kuusi, seittemen, kahđeksen, yhđeksen, kymmenen.
Ükś, kakś, koume, neľľ, viž, kuź, seiččeme, kahesa, ühesa, kümne.

Yksi, kaks, kolme, nelje, viis, kuus, seittemen, kahđeksen, yhđeksen, kymmenen.
Ükś, kakś, koume, neľľ, viž, kuź, seiččeme, kahesa, ühesa, kümne.
Tämä oikkeus ei jällää sillon ko ihminen oon tehny toelisen ei-poliittisen rikoksen eli tevon joka sottii Yhistynheitten Kanssoin moolii ja prinsiippii vasthaan.
Necil oiktudel ei voi olda väged, konz küzünd om todeks ei politižes pahas tegos vai Ühthižrahvazkundan pätegendoid i principoid vastkaroičijas tegos.