En ymmärä.
Jeg forstår ikke.


Mie en ymmärä.
Jeg forstår ikke.

Kaikki ihmiset synnythään vaphaina, ja heilä kaikila oon sama ihmisarvo ja samat ihmisoikkeuet. Het oon saanheet järjen ja omatunnon, ja het piethään elläät toinen toisen kans niin ko veljet keskenhään.
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Mitä tehet?
Hva gjør du?

Met näjemä!
Vi sees!

Näjettelemä!
Vi sees!

Näkemiin!
Vi sees!

Kiitos!
Takk!

Kiitoksii!
Takk!

Onnelista uutta vuotta!
Godt nytt år!

Kunka se mennee?
Hvordan går det?

Kuinka se mennee?
Hvordan går det?

Hyvvää päivää!
God dag!

Hyvästi.
Farvel.

Uslu oon Norjan pääkaupunki.
Oslo er Norges hovedstad.

Hyvästi!
Ha det!

Piđä hyvvää!
Ha det!

Pijä hyvvää!
Ha det!

Pitäkkää hyvvää!
Ha det!

Norjan pääkaupunki oon Uslu.
Norges hovedstad er Oslo.

Hyvvää yötä.
God natt.

Onne!
Gratulerer!

Onnee!
Gratulerer!

Tervettulemmaa Wikipeetiaan.
Velkommen til Wikipedia.

Kiitos.
Takk skal du ha.

Kiitoksii.
Takk skal du ha.

Hyvvää yötä!
God natt!

Hyvvää jouluu!
God jul!

Hyvvii joului!
God jul!

Piđä hyvvää!
Ha det bra!

Pijä hyvvää!
Ha det bra!

Pitäkkää hyvvää!
Ha det bra!
Se ei piđä paikkaa.
Det er ikke sant.

Piđä hyvvää.
Ha det.

Piđä hyvvää.
Ha det bra.

Pijä hyvvää.
Ha det.

Pijä hyvvää.
Ha det bra.

Tämä oikkeus ei jällää sillon ko ihminen oon tehny toelisen ei-poliittisen rikoksen eli tevon joka sottii Yhistynheitten Kanssoin moolii ja prinsiippii vasthaan.
Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.