Kukaan ei ymmärrä minua.
Không ai hiểu được tôi hết.


Tämä opiskelija on amerikkalainen.
Anh sinh viên này là người Mỹ.

Nimesimme veneen Puolikuuksi.
Chúng tôi đặt tên con thuyền là Nửa Vầng Trăng.