Mida vaatab Toomas?
Quid Thomas spectat?


Paljud ütlesid, et nad ei teadnud seda.
Multi dixerunt se id nescire.

Toomas pani oma maja põlema.
Thomas domum suam incendit.

Kuidas ta berberi keelt õppis?
Quomodo linguam Berbericam didicit?

Mida sa õpid?
Quid discis?

Toomas on rannas.
Thomas ad litus est.

Olen temaga juba rääkinud.
Iam cum eo locutus sum.