Necesito un nuevo par de zapatos.
Kam nevoj për një palë këpucë të reja.


Por favor, apoya el lojban!
Të lutem, ndihmo lojbanin!

¿Quieres otro sandwich?
Do një tjetër sandwich?
Los albaneses son inteligentes.
Shqiptarët janë inteligjencë.