¿Qué estás haciendo?
Dè tha thu a' dèanamh?


No te preocupes.
Na gabh dragh!

¿Cuántos años tienes?
Dè an aois a tha thu?

¡Feliz Navidad!
Nollaig Chridheil!

¿Por qué la gente va al cine?
Carson a thèid daoine don taigh-dealbh?

Hace frío.
Tha e fuar.

¡Feliz Año Nuevo!
Bliadhn' ùr math!

¿Dónde compraste esos zapatos?
Càite an do cheannaich thu na brogan seo?

La evidencia estaba en mi contra.
Bha an fhianais nam aghaidh.

Haré mi tarea después de ver televisión.
Nì mi m' obair-dachaigh às dèidh dhomh coimhead air an telebhisean.

Bienvenida.
Do bheatha dhan duthaich!

Llueve.
Tha an t-uisge ann.

¿Él habla inglés?
A bheil Beurla aige?

No hagas dos cosas a la vez.
Na dèan dà rud aig an aon àm.

¡Bienvenido!
Do bheatha dhan duthaich!

¡Gracias!
Tapadh leibh!

¿Cómo estás?
Ciamar a tha thu?

No sé qué tipo de persona es él.
Chan eil fhios agam dè seòrsa duine a th' ann.

Ahora estoy ocupado.
Tha mi trang an-dràsda.

Ahora estoy ocupada.
Tha mi trang an-dràsda.

No sabía que fueses tan buen cocinero.
Cha robh fios agam gun robh thu cho math air còcaireachd.

¡Buenos días!
Madainn mhath!

Bienvenido a Tatoeba.
Fàilte gu Tatoeba.

¡Hasta luego!
Chì mi a-rithist thu.

Hola.
Halò.

¿Tienes sed?
A bheil am pathadh ort?

¿Qué tal?
Ciamar a tha thu?

¿Cuántos platos tenemos?
Cia mheud truinnseir a th' againn?

¿Cuánto cuesta?
Dè na tha seo?

¿Cómo te va?
dè an saoghal a tha agad?

Estoy enfermo.
Tha mi tinn.

Me gustan los idiomas.
Is caomh leam cànanan!

Estoy bien.
Tha mi gu dòigheal.

Estoy bien.
Tha mi gu math!

¡Está haciendo frío hoy!
Tha e fuar an-diugh!

Está lloviendo.
Tha an t-uisge ann.

Mi juguete está roto.
Tha an dèideag agam briste.

Ellos están comiendo sus manzanas.
Tha iad ag ithe nan ùbhlan aca.

¡Bien hecho!
'S math a rinn thu!

Los días se están volviendo cada vez más largos.
Tha na laithean a' fàs nas fhaide 's nas fhaide.

Él se parece a su papá.
Tha e coltach ri athair.

Él murió ayer.
Chaochail e an-dè.

Lo necesita.
Tha feum agaibh air.

He perdido mi llave.
Tha mi air an iuchair agam a chall.

¡Hasta pronto!
Chì mi a-rithist thu.

Betty lo mató.
Mharbh Betty e.

Paró cerca de la silla de Tom.
Stad e faisg air cathair Thòmais.

Hoy estaba muy cansado.
Bha mi glè sgìth an-diugh.

Tengo un gato y un perro. El gato es negro y el perro es blanco.
Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.

No tienes dinero.
Chan eil airgead sam bith agad.