Mi amas vin!
Me ama te!


Mi esperante parolas kiel indiĝeno.
Yo parla Esperanto quam un indigen.

Hieraŭ ŝi vidis tre grandan viron.
Yer ella videt un tre grand mann.

Ĉu vi feliĉas?
Es tu felici?

Mi ne povas manĝi pli.
Yo ne posse plu manjar.

Esperanto estas internacia planlingvo.
Esperanto es un international planlingue.

Kiu ŝtelis la pomon?
Qui furtet li pom?

Li skribis al siaj gepatroj.
Il scrit a su genitores.

Mia frato nun estas en Aŭstralio.
Mi fratre nu es in Australia.

Li konas nin tre bone.
Il conosse nos tre bon.

Tio estas Brian Rock.
To es Brian Rock.

Bonvolu fermi la fenestron.
Ples clúder li fenestre.

Mi ne kredas, ke Dio ekzistas.
Yo ne crede que Deo existe.

Ŝi ŝatas mallongajn jupojn.
Ella ama curt jupes.

Kio estas la problemo?
Quo es li problema?

Estas tro varmege.
It es tro calid.

Tio estas stranga.
To es strangi.

Plaĉas al ŝi mallongaj jupoj.
Ella ama curt jupes.

"Tatoeba" signifas "ekzemple" en la japana.
Tatoeba significa "por exemple" in japanesi.

Ĉu viaj menstruoj normalas?
Esque tui menstruation es normal?

La domo brulas!
Li dom brula!

Li estis tre laca.
Il esset tre fatigat.

Mi bezonas vin.
Yo besona te.

Mi planas labori en bordelo.
Yo plana laborar in un bordelle.

Birdoj flugas.
Avies vola.

La pomo ankoraŭ ne estas matura.
Li pom ancor ne es matur.

Mi trinkis lakton.
Yo trincat lacte.

Ŝi lavas sian jupon.
Ella lava su jup.

Mi ne havas fratinojn.
Yo ne have sestras.

Ĉu vi komprenas min?
Esque tu comprende me?

Mia patrino parolis pri mi al mia patro.
Mi matre parlat pri me a mi patre.

La pluvo ĉesis.
Li pluvie cessat.

Venu naĝi kun mi.
Veni svimmar con me!

Infano ne estas matura homo.
Un infante ne es un matur hom.

Vi povas uzi mian vortaron.
Tu posse usar mi dictionarium.

Mia jupo estas tro longa.
Mi jup es tro long.

Mi tre amas vin.
Yo tre ama te.

Interlingvao estas moderna ilo por la internacia komunikado.
Interlingue es un modern instrument del international comunication.

Li estas bona ĉarpentisto.
Il es un bon carpentero.

Kion signifas PTA?
Quo significa PTA?

Ni vizitos vin morgaŭ.
Noi va visitar vos deman.

Estas jam somero.
It es ja estive.

Vi ne havas koron.
Vu ne have un cordie.

Mi abomenas la dimanĉon! Damna tago!
Yo abomina li soledí. Condamnat die!

Ŝi dancis dum unu somero.
Ella dansat solmen un estive.

Li batis ŝin.
Il battet la.

Mi havas du infanojn.
Yo have du infantes.

Homoj amas hundojn.
Homes ama canes.

Germanio estas malvarma lando.
Germania es un frigid land.

Romo estas la ĉefurbo de la mondo.
Roma es li cité capital del munde.