Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu al alia en spirito de frateco.
Tote le esseres human nasce libere e equal in dignitate e in derectos. Illes es dotate de ration e de conscientia e debe ager le unes verso le alteres in un spirito de fraternitate.


Bonvolu doni al mi glason da akvo.
Per favor da me un vitro de aqua.

Tro multekostas!
Es troppo car!

Tio estas nur via imago.
Es solmente tu imagination.

Mi amas vin!
Io te ama.

Kia surprizo!
Qual surprisa!

Saluton!
Salute!

Kioma horo estas?
Qual hora es il?

Mi ne povas ion kontraŭdiri.
Io pote dicer nihil contra illo.

Romo estas malnova urbo.
Roma es un citate ancian.

Ŝi aĉetis paron da botoj.
Illa comprava un par de bottas.

Mi estas heroo.
Io es un heroe.

Mi devas parkere ellerni ĉi tiun poemon.
Io debe memorisar iste poema.

Kie vi loĝas?
Ubi habita tu?

Kie vi loĝas?
Ubi vive tu?

Ne timu erari.
Non time errar.

Forgesu.
Oblida lo.

Kien vi iras?
A ubi va vos?

Pri gustoj oni disputi ne devas.
A cata uno su gusto.

Mi venis, mi vidis, mi venkis.
Io veniva, videva, e vinceva.

Vi devas ĉesi fumi.
Tu debe cessar de fumar.

La domo brulas.
Le casa arde.

Kion vi faras?
Que face tu?

Bonan nokton.
Bon nocte.

Hieraŭ mi aĉetis libron.
Heri io comprava un libro.

Estis mia vico purigi la ĉambron.
Era mi torno nettar le camera.

Mi devas parkere lerni tiun poemon.
Io debe memorisar iste poema.

Bonan ŝancon!
Io te desira bon fortuna.

Kio estas la malsamo inter A kaj B?
Que es le differentia inter A e B?

Virino vizitis nin dum vi dormis.
Un femina nos ha visitate durante que tu dormiva.

Mi estas mortanta pro malsato.
Io mori de fame.

La konstruaĵo estas konstruata.
Iste edificio es in construction.

La konstruaĵo estas konstruata.
Le edificio es in construction.

La problemo estas, ke ni havas malmultan monon.
Le problema es, que nos ha poc moneta.

Bonvenon ĉe Tatoeba.
Benvenite a Tatoeba.

Kiom da libroj vi legas en monato?
Quante libros lege tu in un mense?

Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek.
Un, duo, tres, quatro, cinque, sex, septe, octo, novem, dece.

Komenco bona - laboro duona.
Labor ben comenciate — jam facite a medietate.

Post sufero venas prospero.
Le calma seque le tempesta.

Ŝi parolas la rusan.
Illa parla russo.

Litovio estas membro de Eŭropa Unio.
Lituania es membro del Union Europee.

En la aĝo de ses jaroj li jam lernis uzi skribmaŝinon kaj diris al la instruisto, ke li ne bezonas lerni manskribi.
Al etate de sex annos ille habeva apprendite a usar le machina a scriber, e diceva al maestro que ille non habeva besonio de apprender a scriber a mano.

Mi volonte fotas.
Me place prender photos.

Ĉu vi ricevis la leteron?
Ha tu recipite le littera?

Mi konas lin.
Io le cognosce.

Mi parolis telefone.
Io parlava al telephono.

La franca estas ŝia gepatra lingvo.
Le francese es su lingua matre.

Kiam la du knabinoj diris al John, ke ili havas sentojn pri li, li ne sciis kun kiu knabino li devus kuniri.
Quando le duo pueras diceva a John, que illas ha sentimentos pro ille, ille non sapeva con qual puera ille debe esser.

Kiu estas via instruisto?
Qui es tu inseniante?

Ne parolu tiel laŭte!
Non parla si forte!