Ne gravas.
Կարևոր չէ:


Saluton!
Բարև:

Trafi du celojn per unu ŝtono.
Սպանել երկու նապաստակ:

Ekzistas homoj, kiuj havas infanojn tial, ĉar ili ne povas teni hundon.
Մարդիկ կան, որնք երեխա են ունենում, քանի որ չեն կարող շուն պահել:

Kristo resurektis!
Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց:

Esperanto estas internacia kaj facila lingvo!
Էսպերանտո, միջազգային ու հեշտ լեզու.

Bonvolu preni la panon per la tenajlo, dankon.
Խնդրում ենք հացը վերցնել բռնիչով,շնորհակալություն

En la maro estas insuloj.
Ծովում կան կղզիներ:

Mi estas el Armenio.
Ես հայ եմ։

La teejo havas verdajn tablojn.
Թեյարանն ունի կանաչ սեղաններ։