Mi amas vin!
Ἀγαπῶ σε.


La suno leviĝas.
Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει.

Ne faru bruon.
Μὴ θορυβεῖτε.

Ĉio fluas.
Πάντα ῥεῖ.

Ne kuru for!
Μὴ φεύγετε.

Rapidu sen hasto!
Σπεῦδε βραδέως.

Malfacilas la vivo.
Χαλεπός ἐστιν ὁ βίος.

Mi marŝas al la domo.
Πρὸς τὸν οἶκον βαδίζω.

Tom instruas.
Ὁ Θωμᾶς παιδεύει.

Mi loĝas en Ateno.
Ἐν ταῖς Ἀθήναις οἰκῶ.

Ho Zeŭso, la bieno provizas malmultan tritikon.
Ὤ Ζεῦ, ὁ κλῆρος οὐ πολὺν σῖτον παρέχει.

Forta estas la homo.
Ἰσχυρός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος.

La domo estas malgranda sed bela.
Ὁ οἶκος μικρός ἐστιν, ἀλλὰ καλός.

La homo ŝatas la domon.
Ὁ ἄνθρωπος τὸν οἶκον φιλεῖ.

Mi aŭdas la bruon.
Ἀκούω τὸν ψόφον.

La bruon mi aŭdas.
Tὸν ψόφον ἀκούω.

Saluton, amiko!
Χαῖρε, ὦ φίλε!

La bestoj kuras.
Tὰ ζῷα τρέχει.

Venu ĉi tien, amiko.
Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ φίλε.

Mi vokadis vin.
Ἐγὼ καλῶ σε.

Mi ne estas mallaborema.
Οὔκ εἰμι ἀργός.

Kaj vi, kion vi faras?
Σὺ δὲ τί ποιεῖς;

La virino vokas la edzon.
Ἡ γυνὴ τὸν ἄνδρα καλεῖ.

Mi havas amikon.
Ἔχω φίλον.

Mi havas amikojn.
Ἔχω φίλους.

Amiko edukas amikon.
Ὁ φίλος τὸν φίλον παιδεύει.

La elefanto estis sola kaj senkuraĝa.
Ὁ ἐλέφας ἦν μόνος καὶ ἄθυμος.

Ho patrino mia, ĉu en la ĉielo estas dio pli malfeliĉa ol mi?
Ἔστι γάρ τις͵ ὦ μῆτερ͵ ἐν οὐρανῷ θεὸς ἀθλιώτερος ἐμοῦ;

Armeo kuniĝis.
Στράτευμα συνελέγετο.

En tiu maniero vi estus venĝinta min.
Ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἦσθα ἄν με τετῑμωρούμενος.

Necesas batali.
μάχης δεῖ.

Mi naskiĝis ne por kunmalami, sed por kunami.
οὔτοι συνέχθειν ἀλλὰ συμφιλεῖν ἐφῦν.

Tomo skribas bone.
Ὁ Θωμᾶς καλῶς γράφει.

Mi serĉas mian katon.
Τὸν αἴλουρόν μου ζητῶ.
La korvo estas nigra.
Ὁ κόραξ μέλας ἐστίν.

La domo estas tie.
Ἡ οἰκία ἐστὶν ἐκεῖ.

Grekio estas bela.
Ἡ Ἑλλὰς καλή.

Mi malĝojas pro vi, mia frato Jonatan; vi estis al mi tre kara; via amo estis al mi pli kara ol la amo de virinoj.
ἀλγῶ ἐπὶ σοί, ἄδελφέ μου Ιωναθαν· ὡραιώθης μοι σφόδρα, ἐθαυμαστώθη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναικῶν.

Mi loĝas en Etiopio.
Ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ οἰκῶ.

Mi loĝas en Etiopujo.
Ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ οἰκῶ.

Ne levos nacio glavon kontraŭ nacion, kaj oni ne plu lernos militon.
Οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν

Tiam Daniel respondis al la reĝo: Ho reĝo, vivu eterne!
καὶ εἶπε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ· βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι.