<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="8797765" created="2020-05-27 23:57:11" user="shekitten" modified="2020-09-08 11:41:48">
 <w id="w8797765.1">Tom</w> 
 <w id="w8797765.2">is</w> 
 <w id="w8797765.3">not</w> 
 <w id="w8797765.4">English</w>
 <w id="w8797765.5">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-05-28 00:11:02" id="8797791" modified="2020-09-08 11:41:48">
 <w id="w8797791.1">Tom</w> 
 <w id="w8797791.2">is</w> 
 <w id="w8797791.3">not</w> 
 <w id="w8797791.4">an</w> 
 <w id="w8797791.5">Englishman</w>
 <w id="w8797791.6">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-06-05 13:55:48" id="8817660" modified="2020-09-08 11:42:05">
 <w id="w8817660.1">Kitouns</w> 
 <w id="w8817660.2">are</w> 
 <w id="w8817660.3">curious</w>
 <w id="w8817660.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-06-05 14:01:33" id="8817679" modified="2020-09-08 11:42:05">
 <w id="w8817679.1">The</w> 
 <w id="w8817679.2">kitoun</w> 
 <w id="w8817679.3">deyd</w>
 <w id="w8817679.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:42:05" id="8817680" created="2020-06-05 14:01:52" user="shekitten">
 <w id="w8817680.1">Þe</w> 
 <w id="w8817680.2">kitoun</w> 
 <w id="w8817680.3">deyd</w>
 <w id="w8817680.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:42:11" id="8822973" user="shekitten" created="2020-06-06 23:04:05">
 <w id="w8822973.1">Moises</w>
 <w id="w8822973.2">,</w> 
 <w id="w8822973.3">pase</w> 
 <w id="w8822973.4">be</w> 
 <w id="w8822973.5">upon</w> 
 <w id="w8822973.6">him</w>
 <w id="w8822973.7">,</w> 
 <w id="w8822973.8">was</w> 
 <w id="w8822973.9">a</w> 
 <w id="w8822973.10">messager</w> 
 <w id="w8822973.11">of</w> 
 <w id="w8822973.12">God</w>
 <w id="w8822973.13">.</w>
</s>
 
<s created="2020-06-08 23:52:02" user="shekitten" id="8828582" modified="2020-09-08 11:42:14">
 <w id="w8828582.1">Hitler</w> 
 <w id="w8828582.2">hetide</w> 
 <w id="w8828582.3">the</w> 
 <w id="w8828582.4">Jeues</w>
 <w id="w8828582.5">.</w>
</s>
 
<s created="2020-06-09 03:35:01" user="shekitten" id="8828878" modified="2020-09-08 11:42:15">
 <w id="w8828878.1">Jesu</w> 
 <w id="w8828878.2">is</w> 
 <w id="w8828878.3">diseseful</w>
 <w id="w8828878.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:42:22" created="2020-06-14 19:34:17" user="shekitten" id="8844591">
 <w id="w8844591.1">She</w> 
 <w id="w8844591.2">cometh</w> 
 <w id="w8844591.3">from</w> 
 <w id="w8844591.4">Ost-riche</w>
 <w id="w8844591.5">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-06-15 08:28:07" id="8845151" modified="2020-09-08 11:42:24">
 <w id="w8845151.1">The</w> 
 <w id="w8845151.2">king</w> 
 <w id="w8845151.3">withseide</w>
 <w id="w8845151.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:42:24" id="8845154" user="shekitten" created="2020-06-15 08:30:40">
 <w id="w8845154.1">The</w> 
 <w id="w8845154.2">king</w> 
 <w id="w8845154.3">cam</w>
 <w id="w8845154.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:42:24" created="2020-06-15 08:30:58" user="shekitten" id="8845155">
 <w id="w8845155.1">The</w> 
 <w id="w8845155.2">king</w> 
 <w id="w8845155.3">cometh</w>
 <w id="w8845155.4">.</w>
</s>