We liven in a commune.
Bir toplumda yaşıyoruz.


Duchelond is a grete contre.
Almanya büyük bir ülkedir.

Germanie is a grete contre.
Almanya büyük bir ülkedir.

Tom is not Trump.
Tom Trump değil.

Artou Frensh or English?
Fransız mısın yoksa İngiliz misin?

Art thou Frensh or English?
Fransız mısın yoksa İngiliz misin?

Hitler hetide the Jeues.
Hitler Yahudilerden nefret ediyordu.

Ic am your king.
Ben sizin kralınızım.
Haveþ nou god night, Tatoeba.
İyi geceler, Tatoeba.