Water is lyf.
Вода је живот.


Water bith lyf.
Вода је живот.