All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsis. Näile om annõt mudsu ja süämetunnistus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi käümä.


See you later!
Näemiq!

Where do you live?
Kon sa elät?

Do you speak English?
Kas inglüse kiilt kõnõlõt?

What's your name?
Miä su nimi om?

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
Ütś, katś, kolm, nelli, viiś, kuuś, säidse, katõsa, ütesä, kümme.

Nice to meet you. How are you doing?
Rõõm nätäq. Kuis lätt?

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.
Burj Khalīfah om parhilla kõgõ kõrgõp pilvelaotaja maailmah.