I have to go to sleep.
Jag måste gå och sova.


Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Idag är det den 18:e juni och Muiriels födelsedag!

Muiriel is 20 now.
Muiriel är 20 nu.

The password is "Muiriel".
Lösenordet är ”Muiriel”.

I will be back soon.
Jag kommer tillbaka snart.

This is never going to end.
Det här kommer aldrig att ta slut.

That was an evil bunny.
Det var en ond kanin.

I was in the mountains.
Jag var i bergen.

Is it a recent picture?
Är det ett nytt foto?

I don't know if I have the time.
Jag vet inte om jag hinner.

I don't know if I have the time.
Jag vet inte om jag har tid.

Education in this world disappoints me.
Utbildning i den här världen besviker mig.

You're in better shape than I am.
Du är i bättre form än jag.

You're in better shape than I am.
Du har bättre kondition än jag.

You are in my way.
Du är i vägen.

You are in my way.
Du står i vägen för mig.

This will cost €30.
Det här kommer kosta 30 €.

This will cost €30.
Detta kommer kosta 30 €.

I make €100 a day.
Jag tjänar 100 euro om dagen.

I may give up soon and just nap instead.
Jag ger kanske upp snart och bara sova lite istället.

It's because you don't want to be alone.
Det är för att du inte vill vara ensam.

That won't happen.
Det kommer inte ske.

That won't happen.
Det kommer inte hända.

Sometimes he can be a strange guy.
Ibland kan han vara en konstig kille.

I'll do my best not to disturb your studying.
Jag ska göra mitt bästa för att inte störa dig när du pluggar.

I can only wonder if this is the same for everyone else.
Jag kan bara undra om det här är det samma för alla.

I miss you.
Jag saknar dig.

I'll call them tomorrow when I come back.
Jag ringer dem imorgon när jag kommer tillbaka.

I always liked mysterious characters more.
Jag har alltid föredragit mysteriösa karaktärer.

I always liked mysterious characters more.
Jag har alltid gillat mysteriösa karaktärer mer.

You should sleep.
Du borde sova.

You should sleep.
Ni borde sova.

I told them to send me another ticket.
Jag sa åt dem att skicka mig en till biljett.

I told them to send me another ticket.
Jag sa åt dem att skicka mig en annan biljett.

You're so impatient with me.
Du är så otålamodig med mig.

I once wanted to be an astrophysicist.
En gång ville jag bli astrofysiker.

I never liked biology.
Jag gillade aldrig biologi.

If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.
Om världen inte vore så den nu är skulle jag kunna lita på någon som helst.

It is unfortunately true.
Det är tyvärr sant.

It is unfortunately true.
Tyvärr är det sant.

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.
De är för upptagna med att kämpa mot varandra för att bry sig om gemensamma ideal.

Most people think I'm crazy.
De flesta tror att jag är galen.

Most people think I'm crazy.
De flesta tycker att jag är galen.

No I'm not; you are!
Nej, det är jag inte; det är du som är det!

No I'm not; you are!
Nej, det är jag inte, utan du!

That's MY line!
Det är min fras!

He's kicking me!
Han sparkar mig!

He's kicking me!
Han håller på att sparka mig!

Are you sure?
Är du säker?

Are you sure?
Är det säkert?