My name is Jack.
Nami abdi Jack.


Call the police!
Telepon pulisi!

Merry Christmas!
Wilujeng Natal!

It is raining.
Ayeuna téh hujan.

No way!
Ah maenya!

Don't be afraid.
Ulah sieun.

What?
Naon?

Why?
Naha?

I'm sorry.
Hapunten.

This is a book.
Ieu buku.

Yesterday my bicycle was stolen while I was doing some shopping.
Kamari sapedah urang dipadog pas urang keur balanja.

He shut the door behind him.
Manehna nutup panto tukangeunnana.

He wouldn't believe us.
Manehna moal percaya ka urang.

What happened?
Aya naon?

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan, salapan, sapuluh.

What's this?
Naon ieu?

Good night!
Wilujeng wengi!

Excuse me.
Hapunten.

Calm down.
Tenang.

The person from Egypt speaks Arabic.
Jelema ti Mesir ngomong basa Arab.

No.
Henteu.

Tom is like my brother.
Tom geus jiga dulur kuring.

You'll die if you stay here.
Anjeun bakal paeh mun cicing di dieu.

I tried to stab Tom.
Nyobaan nubles Tom.

I was ready to quit.
Sim kuring tos siap eureun.

Don't let Tom look at these pictures.
Ulah nepi Tom nempo foto-foto ieu.