Stay home.
Gurigaada joog.

I killed the man.
Aniga ninkii dilay.

It's bad.
Waa xun yahay.

I was doing things that were against the law.
Waxaan sameynayay waxyaabo sharciga ka hor imanaya.