I love you.
Hanga rahi au kia koe.


Welcome.
Koho-mai.

Welcome.
Ka oho mai.

Good morning!
'Iorana!

I don't know.
Kai 'ite 'ana au.

Where are you from?
Mai hē a koe?

How are you?
Pe hē a koe?

How are you?
Pēhē koe?

How are you?
Pahe koe?

Thank you!
Māuru-uru!

I don't understand.
Kai angi-angi 'ana au.

What's your name?
Ko ai tu'u 'ingoa?

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
Tahi, rua, toru, hā, rima, ono, hitu, va'u, iva, angahuru.

Where are you going?
¿Ki hē a koe?

Good luck!
Ka oho riva-riva!

I understand.
Ko angi-angi 'ana au.

No.
'Ē-ē.

I'm going home.
He oho au ki tō'oku hare.

Yes!
'Ina!

Hello.
'Iorana.

Hello.
Pe hē 'Iorana.

I see.
Ko angi-angi 'ana au.

I do not know.
Kai 'ite 'ana au.

Good afternoon!
'Iorana!

Please!
Ana hanga koe!

"How are you?" "I'm fine."
"¿Pē hē a koe?" "Riva-riva."