Let's try something.
Laten we iets proberen!


Let's try something.
Laat ons iets proberen.

I have to go to sleep.
Ik moet gaan slapen.

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Vandaag is het 18 juni en het is de verjaardag van Muiriel!

Muiriel is 20 now.
Muiriel is nu 20 jaar oud.

The password is "Muiriel".
Het wachtwoord is "Muiriel".

I will be back soon.
Ik ben zo terug.

I'm at a loss for words.
Ik heb er geen woorden voor.

I'm at a loss for words.
Woorden schieten me tekort.

This is never going to end.
Hier komt nooit een eind aan.

I just don't know what to say.
Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen...

That was an evil bunny.
Dat was een slecht konijn.

I was in the mountains.
Ik was in de bergen.

Is it a recent picture?
Is dit een recente foto?

I don't know if I have the time.
Ik weet niet of ik tijd heb.

Education in this world disappoints me.
Het onderwijs in deze wereld valt me tegen.

You're in better shape than I am.
Je bent in een betere conditie dan ik.

You are in my way.
Je staat in de weg.

This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.

I make €100 a day.
Ik verdien €100 per dag.

I may give up soon and just nap instead.
Het kan dat ik zo meteen opgeef en in plaats hiervan een dutje ga doen.

It's because you don't want to be alone.
Dat is omdat je niet alleen wilt zijn.

That won't happen.
Dat zal niet gebeuren.

That won't happen.
Dat gebeurt niet.

Sometimes he can be a strange guy.
Soms kan hij een vreemde jongen zijn.

Sometimes he can be a strange guy.
Soms kan hij een rare kerel zijn.

I'll do my best not to disturb your studying.
Ik zal proberen je niet te storen bij het leren.

I'll do my best not to disturb your studying.
Ik zal mijn best doen je niet lastig te vallen bij het studeren.

I can only wonder if this is the same for everyone else.
Ik kan me alleen maar afvragen, of het hetzelfde is voor alle anderen.

I suppose it's different when you think about it over the long term.
Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

I miss you.
Ik mis je.

I'll call them tomorrow when I come back.
Ik bel ze morgen, als ik weer terug ben.

I'll call them tomorrow when I come back.
Ik bel ze morgen, wanneer ik weer terug ben.

I always liked mysterious characters more.
Ik heb altijd meer van mysterieuze personages gehouden.

You should sleep.
Je zou moeten slapen.

You should sleep.
Je zou beter slapen.

I'm going to go.
Ik ga.

I told them to send me another ticket.
Ik heb ze gezegd dat ze me een nieuw ticket moeten opsturen.

I told them to send me another ticket.
Ik heb ze gezegd dat ze me nog een ticket moeten opsturen.

You're so impatient with me.
Je hebt zo weinig geduld met me.

I can't live that kind of life.
Ik kan zo niet leven.

I once wanted to be an astrophysicist.
Ooit wilde ik astrofysicus worden.

I never liked biology.
Ik heb nooit van biologie gehouden.

The last person I told my idea to thought I was nuts.
De vorige persoon aan wie ik mijn idee vertelde, dacht dat ik gestoord was.

If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.
Als de wereld niet was zoals ze is, zou ik iedereen kunnen vertrouwen.

It is unfortunately true.
Helaas is het waar.

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.
Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.

Most people think I'm crazy.
De meeste mensen denken dat ik gek ben.

No I'm not; you are!
Nee, ik ben het niet, jij bent het!

That's MY line!
Dat moest ík zeggen!