Let's try something.
La oss prøve noe.


I have to go to sleep.
Jeg må legge meg.

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
I dag er det juni den 18. og det er Muiriels bursdag.

Muiriel is 20 now.
Muiriel er 20 nå.

Muiriel is 20 now.
Muiriel er nå 20.

The password is "Muiriel".
Passordet er "Muiriel".

I will be back soon.
Jeg er straks tilbake.

I will be back soon.
Jeg er snart tilbake.

I'm at a loss for words.
Jeg finner ikke ord.

This is never going to end.
Dette vil aldri ta slutt.

This is never going to end.
Dette kommer aldri til å ta slutt.

I just don't know what to say.
Jeg vet bare ikke hva jeg skal si.

That was an evil bunny.
Det var en ond kanin.

I was in the mountains.
Jeg var på fjellet.

Is it a recent picture?
Er det et nylig tatt bilde?

I don't know if I have the time.
Jeg vet ikke om jeg har tid.

Education in this world disappoints me.
Utdanning i denne verden skuffer meg.

You're in better shape than I am.
Du er i bedre form enn jeg er.

You are in my way.
Du står i veien.

This will cost €30.
Dette vil koste €30.

I make €100 a day.
Jeg tjener hundre euro per dag.

It's because you don't want to be alone.
Det er fordi du ikke vil være alene.

That won't happen.
Det vil ikke skje.

I'll do my best not to disturb your studying.
Jeg skal gjøre mitt beste for ikke å forstyrre deg når du studerer.

I miss you.
Jeg savner deg.

I'll call them tomorrow when I come back.
Jeg ringer dem i morgen når jeg kommer tilbake.

I always liked mysterious characters more.
Jeg har alltid likt mystiske karakterer mer.

You should sleep.
Du bør sove.

I'm going to go.
Jeg går.

I told them to send me another ticket.
Jeg ba dem sende meg en billett til.

You're so impatient with me.
Du er så utålmodig med meg.

I can't live that kind of life.
Jeg kan ikke leve et slikt liv.

I can't live that kind of life.
Jeg kan ikke leve den slags liv.

I once wanted to be an astrophysicist.
En gang ville jeg bli astrofysiker.

I never liked biology.
Jeg likte aldri biologi.

It is unfortunately true.
Det er dessverre sant.

Most people think I'm crazy.
De fleste tror jeg er gal.

Most people think I'm crazy.
Folk flest tror jeg er gal.

He's kicking me!
Han sparker meg!

Are you sure?
Er du sikker?

Then there is a problem...
Da har vi et problem...

Hurry up.
Fort deg!

Hurry up.
Skynd deg!

It doesn't surprise me.
Det overrasker meg ikke.

For some reason I feel more alive at night.
Av en eller annen grunn føler jeg meg mer levende i kveld.

It depends on the context.
Det avhenger av kontekst.

It depends on the context.
Det kommer an på sammenheng.

It depends on the context.
Det kommer an på kontekst.

Are you freaking kidding me?!
Kødder du eller?

That's the stupidest thing I've ever said.
Det er det dummeste jeg noensinne har sagt.