I miss you.
Мен сені сағындым.


I'll call them tomorrow when I come back.
Мен ертең үйге келген соң, оларға соғамын.

Hurry up.
Тездет.

I love you.
Мен сені сүйемін.

Congratulations!
Құттықтаймын!

My name is Jack.
Менің атым Джек.

Nobody came.
Ешкім келмеді.

I'm tired.
Мен шаршадым.

Better late than never.
Ештен кеш жақсы.

What are you doing?
Не істеп отырсың?

All that glitters is not gold.
Жарқырағанның бәрі алтын емес.

What do you do in your free time?
Сіз бос уақытыңызда не істейсіз?

What for?
Не үшін?

What's new?
Жаңалық бар ма?

Can I help you?
Сізге жәрдем беруге бола ма?

Anything new?
Тағы не жаңалық?

January is the first month of the year.
Жылдың бiрiншi айы - қаңтар.

Of course I will go.
Әрине, мен барамын.

This is Brian Rock.
Бұл Брайан Рок.

Why?
Неге?

By the way, how old are you?
Айтпақшы, жасың нешеде?

Where do you want to go?
Қайда барғың келеді?

Where do you work?
Қайда жұмыс істейсіз?

Where do you work?
Қайда жұмыс істейсін?

I met him just now.
Мен жаңа ғана оны таныстым.

What is it?
Мынау не?

This thin book is mine.
Бұл жұқа кітап менікі.

This is my daughter.
Бұл менің қызым.

You must be a good cook.
Сен тамақты жақсы пісіретін сияқтысың.

Is your mother at home?
Мамаң үйде ме?

You are drunk!
Сен массың!

You are drunk!
Ішіп алыпсың ғой!

I'm fine, thank you.
Рақмет, жақсы.

Do you know him?
Сен оны білесің бе?

I'm speechless.
Айтар сөзім жоқ.

"Doc" is an abbreviation of "doctor".
"Док" дегеніміз "доктор" сөзінің қысқармасы.

Welcome.
Қош келдіңіздер!

There is no air on the moon.
Айда ауа жоқ.

There are lots of animals in the park.
Саябақта көп жануарлар бар.

Where is today's paper?
Бүгінгі газет қайда?

I sometimes cook dinner.
Мен кейде кешкі ас дайындаймын.

I've got a toothache. The pain is killing me.
Менің тісім ауыруда. Ауруы адам өлтірерліктей.

What are you going to do over the weekend?
Демалыс күндері не істемексің?

Statistics indicate that our living standards have risen.
Статистикаға сүйенсек, біздің өмір деңгейіміз өсуде.

Statistics indicate that our living standards have risen.
Статистика біздің өмір деңгейіміздің өскенін көрсетуде.

He made good use of the opportunity.
Ол мүмкіншілігін қолдана білді.

He is a teacher.
Ол мұғалім.

He raised his hand to ask a question.
Сұрақ қою үшін қолын көтерді.

He was sitting surrounded by the students.
Ол студенттермен қоршалған отырған еді.

I know.
Бiлемiн.