I miss you.
ես քեզ կարոտում եմ:


I miss you.
Ես քեզ կարոտել եմ:

Hurry up.
Շտապե՛ք:

Hurry up.
Շտապի՛ր:

Hurry up.
Արագացե՛ք:

This is not important.
Սա կարևոր չէ:

I love you.
ես քեզ սիրում եմ:

I love you.
Ես քեզ սիրում եմ:

Congratulations!
Շնորհավորու՜մ եմ:

Congratulations!
Շնորհավորու՜մ ենք:

Congratulations!
Շնորհավո՜ր:

I don't speak Japanese.
Ճապոներեն չեմ խոսում:

It's a surprise.
Դա սյուրպրիզ է:

It is already eleven.
Արդեն ժամը 11 է:

These things aren't mine!
Այս իրերը իմը չեն:

Nobody came.
Ոչ ոք չեկավ:

Merry Christmas!
Շնորհավո՜ր Սուրբ Ծնունդ:

It's cold.
Ցուրտ է:

I don't want to go to school.
Չեմ ուզում դպրոց գնալ:

It is raining.
Անձրև է գալիս:

Too late.
Շատ ուշ է:

Too late.
Արդեն ուշ է:

I read a book while eating.
Մինչ ուտելը ես գիրք էի կարդում:

"Thank you." "You're welcome."
Շնորհակալություն: - Խնդրեմ:

Don't forget about us!
Մեզ մասին չմոռանաս:

It's not important.
Կարևոր չէ:

They quarreled.
Նրանք վիճեցին:

Don't forget the ticket.
Տոմսը չմոռանաս:

I'm glad to see you back.
Բարի վերադարձ:

Every man's work, whether it be literature or music or a picture or architecture or anything else, is always a portrait of himself.
Ամեն մարդու աշխատանքը, լինի դա գրականություն, երաժշտություն, նկարչություն, ճարտարապետություն կամ որևէ այլ բան, միշտ էլ իր դիմապատկերն է:

Can you speak French?
Կարո՞ղ ես խոսել ֆրանսերեն:

Can you speak French?
Կարո՞ղ ես ֆրանսերեն խոսել:

Can you speak French?
Դու խոսու՞մ ես ֆրանսերեն:

Can you speak French?
Դուք խոսու՞մ եք ֆրանսերեն:

You'd better go home as soon as possible.
Լավ կլինի, որ որքան հնարավոր է շուտ տուն գնաս:

Have you ever been to America?
Դու երբևիցե Ամերիկայում եղե՞լ ես:

Have you ever been to America?
Դուք երբևիցե Ամերիկայում եղե՞լ եք:

Your pitching is far superior to mine.
Քո նետումը շատ ավելի լավն է, քան իմը:

I am glad that you have succeeded.
Ես ուրախ եմ, որ քեզ մոտ ստացվեց:

I am glad that you have succeeded.
Ես ուրախ եմ, որ ձեզ մոտ ստացվեց:

As soon as he arrived at the airport, he phoned his office.
Հենց նա հասավ օդանավակայան, զանգահարեց իր գրասենյակ:

Stop grumbling.
Խաղալուն վերջ տուր:

Stop grumbling.
Խաղալուն վերջ տվեք:

Money talks.
Դրամը ամեն ինչ որոշում է:

Are there any movie theaters near here?
Մոտակայքում որևէ կինոթատրոն կա՞:

There is a tall man in the classroom.
Մի բարձրահասակ մարդ կա լսարանում :

Beef, please.
Տավարի միս, խնդրեմ:

Please hurry.
Շտապեք, խնդրեմ:

Please hurry.
Շտապիր, խնդրեմ:

Mr Yoshida is at home in French history.
Միսթեր Յոշիդան շատ լավ գլուխ է հանում Ֆրանսիաի պատմությունից: