I love you.
Mwen renmen'w.


I don't want to go to school.
M pa vlè alè nan lekòl.

"Thank you." "You're welcome."
"Mesi." "De ryen."

Where are you?
Ki kote ou ye?

Where are you?
Ki kote w ye?

Where are you?
Ki kote nou ye?

Where are you?
Ki bò ou ye?

Where are you?
Ki bò w ye?

Hello, Tom. Good morning.
Bonjou, Tom. Bon maten.

Good morning, Mike.
Bon maten, Mike.

Welcome.
Byen veni.

Good morning!
Bon maten!

I don't know.
Mwen pa konnen.

How are you?
Koman ou ye?

Hello!
Bonjou!

I do not understand.
Mwen pa konprann.

I don't understand.
Mwen pa konprann.

What time is it?
Ki lè li fè?

Good morning. How are you?
Bon maten. Koman ou ye?

Hello! Good morning!
Bonjou! Bon maten!

Good afternoon.
Bon apre-midi!

How do you say...?
Kijan ou di...?

How do you say "kaisha" in English?
Kijan ou di "kaisha" an angle?

"Thanks." "You're welcome."
"Mesi." "De ryen."

Our Father in heaven, hallowed be your name.
Ou, nou papa ki dan lesyel, Fer ou ganny rekonnet konman Bondye.

My name is Tom.
Non mwen sè Tom

My name is Tom.
Mwen rele Tom.

How do you say "yuri" in English?
Kijan ou di "yuri" an angle?

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.
Burj Khalifa aktyelman se gratsyél ki pi wo nan mond.

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.
Burj Khalifa kounye a se gratsyél ki pi wo nan mond.

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.
Aktyelman Burj Khalifa se gratsyél ki pi wo nan mond lan.

Tom cannot make mistakes.
Tom pa ka fè fòt.

You won't have that problem.
Ou pa pral genyen pwoblèm sa a.

Hello.
Bonjou!

Tom looks awful.
Tom sanble terib.

I'll never understand.
Mwen pa janm pral konprann.

Hi! Good morning!
Bonjou! Bon maten!

How do you say "I love you" in French?
Kijan ou di "Mwen renmen w" an franse?

My aunt loves Creole music.
Matant mwen renmen kreyòl mizik.

They walked side-by-side.
Lè Tom te reveye, li te jwenn Mary ap li yon liv nan biwo a.

How do you say "cheese" in German?
Kijan ou di "fromaj" an alman?

"Thank you!" - "You're welcome."
"Mesi." "De ryen."

Mornin'!
Bon maten!

It is Anita's house.
Se kay Anita.

I was afraid to speak.
Mwen te pè pale.

Currently Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world.
Aktyelman Burj Khalifa se gratsyél ki pi wo nan mond lan.

Nobody knew where he went.
Pèsonn pa te konen kote li te ale.

We need her help.
Nou bezwen konkou li.

We need her help.
Nou bezwen èd li.

I will never understand.
Mwen pa janm pral konprann.