When I woke up, I was sad.
Nuair a dhúisigh mé, bhí brón orm.


I have to go to bed.
Caithfidh mé dul a chodladh.

I love you.
Táim i ngrá leat.

I love you.
Tá grá agam duit.

Congratulations!
Comhghairdeas!

This is a pun.
Is imeartas focal é seo.

This is a pun.
Imeartas focal is ea é seo.

You're an angel!
Is aingeal thú!

I have a dream.
Tá aisling agam.

I'm tired.
Tá tuirse orm.

I have a headache.
Tá tinneas cinn orm.

Merry Christmas!
Nollaig Shona!

Merry Christmas!
Nollaig Shona duit!

I am married and have two children.
Tá mé pósta agus tá beirt pháistí agam.

It's cold.
Tá sé fuar.

I'm thirsty.
Tá tart orm.

I don't want to go to school.
Níl uaim dul ar scoil.

I don't want to go to school.
Níor mhaith liom dul ar scoil.

It is raining.
Tá sé ag cur.

It is raining.
Tá sé ag cur báisteach.

Where are you?
Cá bhfuil tú?

Where are you?
Cá bhfuil sibh?

I love trips.
Is breá liom turais.

I don't know him.
Níl aithne agam air.

I don't care.
Is cuma liom.

The walls have ears.
Bíonn cluasa ar an gcoill.

The walls have ears.
Bíonn cluasa ar na claíocha.

I think that you ought to apologize to her.
Ceapaim gur chóir duit leithscéal a dhéanamh di.

Are you meeting someone here?
An bhfuil tú ag bualadh le duine éigin anseo?

Can you drive a car?
An féidir leat carr a thiomáint?

Can you drive a car?
An féidir leat gluaisteán a thiomáint?

What are you looking for?
Cad tá uait?

What are you doing?
Cad atá tu ag déanamh?

You've drunk three cups of coffee.
Tá trí cupán caife ólta agat.

You are always as busy as a bee.
Tá tú chomh gnóthach le beacha i gcónaí.

Do you eat rice in your country?
An itheann tú rís i do thír féin?

Hunger is the best sauce.
Is maith an t-anlann an t-ocras.

He may be rich, but he is stingy.
D'fhéadfadh sé a bheith saibhir, ach tá sé ceachartha.

There is a gold coin.
Tá bonn óir ann.

Health is better than wealth.
Tá sláinte níos fearr ná saibhreas.

Education starts at home.
Tosaíonn an t-oideachas sa bhaile.

Without a doubt!
Gan aon agó!

School begins at 8:10 a.m.
Tosaíonn scoil ag a hocht a chlog ar maidin.

Which way is the beach?
Cén slí abhfuil an trá?

Neptune is the eighth planet of the solar system.
Is é an Neiptiún t-ochtú pláinéad an ghrianchórais.

What will you have to drink?
Céard a ólfaidh tú?

For what?
Cén fáth?

What for?
Cad chuige?

Come again?
Abair arís?

I'm a hero.
Is laoch mé.