I love you.
Maite zaitut.


Congratulations!
Zorionak!

I don't speak Japanese.
Ez dut japoniera hitz egiten.

Thank you very much!
Eskerrik asko.

Thank you very much!
Esker mila!

Thank you very much!
Milesker!

Thank you very much!
Esker aunitz!

It's a surprise.
Sorpresa bat da.

It is said that "Hamlet" is the most interesting play ever written.
Esaten da "Hamlet" inoiz ez idatzitako lanik interesgarriena dela.

Do you have a condom?
Kondoirik ba al duzu?

My name is Jack.
Nire izena Jack da.

I like it very much.
Oso atsegin dut.

How do you say that in Italian?
Nola esaten da hori italieraz?

Is it far from here?
Hemendik urrun al dago?

These things aren't mine!
Gauza hauek ez dira nireak!

Thanks, that's all.
Eskerrik asko, hori izan da dena.

Would you like to dance with me?
Nirekin dantza egingo?

Italy is a very beautiful country.
Italia oso herri ederra da.

It's not my fault!
Ez da nire errua!

Where are the showers?
Dutxak non dira?

Open your mouth!
Ireki ahoa!

Is it bad?
Txarra al da?

I have lost my wallet.
Diru-zorroa galdu dut.

Love is never wasted.
Maitasuna ez da inoiz xahutzen.

He's very sexy.
Oso erakargarria da.

Thanks to you I've lost my appetite.
Zure erruz gosea pasa zait.

Merry Christmas!
Eguberri on!

Creationism is a pseudo-science.
Kreazionismoa sasizientzia bat da.

It's cold.
Hotza dago.

I don't want to go to school.
Ez dut eskolara joan nahi.

It is raining.
Euria ari du.

Life is a fatal sexually transmitted disease.
Bizitza sexu-transmisioko gaixotasun hilgarria da.

"Thank you." "You're welcome."
"Eskerrik asko." "Zuri."

"Thank you." "You're welcome."
"Esker aunitz." "Deusetaz."

Everyone would like to believe that dreams can come true.
Denori ametsa gauza lezakela sinesteko gogoa heltzen zaio.

Don't forget about us!
Ez ahaztu gurekin gero!

The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).
Sinu eta kosinu funtzioek -1 eta 1 arteko balioak hartzen dituzte (-1 eta 1 barne).

That's the snag.
Hortxe dago gakoa.

It's not important.
Ez du garrantzirik.

Don't forget the ticket.
Ez ahaztu txartelik.

I'm glad to see you back.
Pozik nago bueltatu zarelako.

What do you like?
Zer gustatzen zaizu?

Where were you?
Non zeuden?

What are you doing?
Zer ari zara egiten?

There is a big hole in your stocking.
Zulo handi bat daukazu galtzerdian.

Where was it that you found this key?
Non aurkitu zenuen giltza hau?

I'll drive you to the airport.
Nik gidatuko zaitut aireporturaino.

Thank you for not smoking.
Milesker ez erretzeagatik.

Thank you for not smoking.
Eskerrik asko ez erretzeagatik.

A mirror reflects light.
Ispiluak argia islatzen du.