Το νερό δεν είναι κρύο.
telo li lete ala.

Το όνομά μου είναι Χισασι.
nimi mi li Kisasi.