Σ'αγαπώ.
Mi ta stima bo!


Ευχαριστώ!
Danki!

Σ' αγαπώ.
Mi ta stima bo!

Σ' αγαπώ!
Mi ta stima bo!

Σ'αγαπώ!
Mi ta stima bo!