Το νερό δεν είναι κρύο.
המים לא קרים.


Θέλω να μάθω ελληνικά.
אני רוצה ללמוד יוונית.
Τι είναι η ελευθερία;
מהו חופש?