<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2015-07-14 00:18:47" user="Guybrush88" id="4368153" modified="2015-09-25 17:52:49">
 <w id="w4368153.1">In</w> 
 <w id="w4368153.2">dó</w> 
 <w id="w4368153.3">vêt</w>
 <w id="w4368153.4">?</w>
</s>
 
<s created="2015-07-14 00:50:14" user="Guybrush88" id="4368163" modified="2015-09-25 17:52:47">
 <w id="w4368163.1">Al</w> 
 <w id="w4368163.2">mé</w> 
 <w id="w4368163.3">fradèl</w> 
 <w id="w4368163.4">l</w>
 <w id="w4368163.5">'</w>
 <w id="w4368163.6">é</w> 
 <w id="w4368163.7">dvintê</w> 
 <w id="w4368163.8">prét</w>
 <w id="w4368163.9">.</w>
</s>
 
<s created="2015-07-14 00:56:05" user="Guybrush88" id="4368165" modified="2015-09-25 17:52:45">
 <w id="w4368165.1">A</w> 
 <w id="w4368165.2">t</w> 
 <w id="w4368165.3">ringràsi</w>
 <w id="w4368165.4">!</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:22:52" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406060" modified="2015-07-25 12:22:54">
 <w id="w4406060.1">Tom</w> 
 <w id="w4406060.2">l</w>
 <w id="w4406060.3">'</w>
 <w id="w4406060.4">è</w> 
 <w id="w4406060.5">un</w> 
 <w id="w4406060.6">lêder</w>
 <w id="w4406060.7">.</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:25:52" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406065" modified="2015-07-25 12:25:55">
 <w id="w4406065.1">Còst</w> 
 <w id="w4406065.2">arlòj</w> 
 <w id="w4406065.3">l</w>
 <w id="w4406065.4">'</w>
 <w id="w4406065.5">è</w> 
 <w id="w4406065.6">chêr</w>
 <w id="w4406065.7">.</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:29:42" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406074" modified="2015-07-25 12:29:45">
 <w id="w4406074.1">Quî</w> 
 <w id="w4406074.2">j</w> 
 <w id="w4406074.3">în</w> 
 <w id="w4406074.4">tō</w>
 <w id="w4406074.5">?</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:39:07" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406081" modified="2015-07-25 12:39:10">
 <w id="w4406081.1">L</w>
 <w id="w4406081.2">'</w>
 <w id="w4406081.3">è</w> 
 <w id="w4406081.4">un</w> 
 <w id="w4406081.5">lêder</w>
 <w id="w4406081.6">.</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:42:34" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406093" modified="2015-07-29 20:33:11">
 <w id="w4406093.1">Còst</w> 
 <w id="w4406093.2">l</w>
 <w id="w4406093.3">'</w>
 <w id="w4406093.4">è</w> 
 <w id="w4406093.5">trôp</w> 
 <w id="w4406093.6">chêr</w>
 <w id="w4406093.7">!</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:48:21" user="Guybrush88" id="4406115" modified="2015-09-07 21:42:31">
 <w id="w4406115.1">Cusché</w> 
 <w id="w4406115.2">l</w>
 <w id="w4406115.3">'</w>
 <w id="w4406115.4">è</w> 
 <w id="w4406115.5">dmèj</w>
 <w id="w4406115.6">.</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:49:38" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406121" modified="2015-12-09 16:09:05">
 <w id="w4406121.1">Cul-lé</w> 
 <w id="w4406121.2">l</w>
 <w id="w4406121.3">'</w>
 <w id="w4406121.4">é</w> 
 <w id="w4406121.5">nōv</w>
 <w id="w4406121.6">?</w>
</s>
 
<s created="2015-07-25 12:53:10" lists="4482" user="Guybrush88" id="4406130" modified="2015-07-25 12:53:13">
 <w id="w4406130.1">Cla</w> 
 <w id="w4406130.2">mâchina</w> 
 <w id="w4406130.3">ché</w> 
 <w id="w4406130.4">ē-la</w> 
 <w id="w4406130.5">tóva</w>
 <w id="w4406130.6">?</w>