Au ku koilo'.
Je ne sais pas.


Koilo kou momboros Inggilis?
Parlez-vous anglais ?

Kopisanangan!
Bonjour !