Na toś tom wobrazu wiźimy słona.
Na tomto obrázku vidíme slona.


Mója kócka jo głodna.
Moja mačka je lačna.

Witaj!
Zdravím!

Witajśo!
Zdravím!

Witajtej!
Zdravím!

Sněg jo běły.
Sneh je biely.

Źinsa njeźěłam.
Dnes nepracujem.

Źaseś, jadnasćo, dwanasćo, tśinasćo, styrnasćo, pěśnasćo, šesnasćo, sedymnasćo, wósymnasćo, źewjeśnasćo, dwaźasća.
Desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať.

Chudy ako cerkwina myš.
Chudobný ako kostolná myš.

Chudy ako žabka na łopjenku.
Chudobný ako kostolná myš.

Powědaśo słowjeński?
Hovoríte slovinsky?

Powědatej słowjeński?
Hovoríte slovinsky?

Powědaśo kašubski?
Hovoríte kašubsky?

Wiźimy.
Vidíme.

Wiźimej.
Vidíme.

Wón jě.
On je.

Pij!
Pi!

Pijtej!
Pite!

Pijśo!
Pite!

Tom njespašo.
Tom nespal.

To jo mój słownik.
To je môj slovník.

Dobry wjacor!
Dobrý večer!

Mě gronje Tom.
Volám sa Tom.

Mě se groni Tom.
Volám sa Tom.

Chto?
Kto?

Tom jo mój syn.
Tom je môj syn.

Jěm malinu.
Jem malinu.

Musym hyś do šule.
Musím ísť do školy.

Jěm jabłuko.
Jem jablko.

Jě jabłuko.
Je jablko.

Cyńśo dobre tym, kenž wam gramuju.
Robte dobre tým, čo vás nenávidia.

Powědaśo česki?
Hovoríte česky?

Powědaš česki?
Hovoríš česky?

Cakaj!
Čakaj!

Cakajtej!
Čakajte!

Cakajśo!
Čakajte!

We zachopjeńku stwóri Bog njebjo a zemju.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Pšosćo, ga buźo wam dane; pytajśo, ga buźośo namakaś; klapajśo, a wam buźo wótwórjone. Pśeto kuždy, kenž pšosy, dostanjo, a chtož pyta, namakajo, a tomu, kenž klapa, buźo wótwórjone.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Njejo śi zyma?
Nie je ti chladno?

Witajśo!
Ahojte!

Witajtej!
Ahojte!

Ja som.
Ja som.

Piju.
Pijem.

Pijom.
Pijem.

Jěm.
Jem.

Źo jo čaj z mlokom?
Kde je čaj s mliekom?

Pijoš čaj.
Piješ čaj.

Pijośo čaj.
Pijete čaj.

Pijotej čaj.
Pijete čaj.

Jě.
Je.