Co cyniš?
What are you doing?


Na wšu njegluku jo se chopiło sněg padaś.
To make matters worse, it began snowing.

To jo dobre měso.
This is good meat.

Mam wjele knigłow.
I have many books.

Som wucabnik.
I'm a teacher.

Ja musym se zuby cysćiś.
I have to brush my teeth.

Wóda jo marznuła.
The water turned to ice.

Wón ma kolaso.
He has a bicycle.

Snaź wón znajo toś te tšojenje.
Perhaps he knows this story.

Wón jo mój nan.
He is my father.

Njewěm.
I don't know.

Jaden, dwa, tśi, styri, pěś, šesć, sedym, wósym, źewjeś, źaseś.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Som žurnalist.
I am a journalist.

Wóna jo žywa na jsy.
She is living in the village.

Som student.
I'm a student.

Njamam kócku.
I don't have a cat.

Kněz Ricardo jo wjelgin dobry wucabnik.
Mr. Ricardo is a very good teacher.

Anja jo žywa w Gdańsku.
Ania lives in Gdańsk.

Wóna jo Japanarka.
She is Japanese.

Powědaju Marsowe wobydlarje engelski?
Do Martians speak English?

Mam rad wuchace.
I like hares.

Som knigły z wjele wobrazami pytał.
I searched for a book with many pictures.

Mam dwě kócce.
I have two cats.

Som ceły cas nerwozny był.
I was nervous the whole time.

Som ceły cas nerwozna była.
I was nervous the whole time.

Gólc jo jabłuko jědł.
The boy ate the apple.

Wóda jo cysta.
The water is clean.

Tom jo swóju wucbnicu francojšćiny zgubił.
Tom lost his French textbook.

Som student. A ty?
I'm a student. And you?

Coš persišćinu wuknuś?
Do you want to learn Persian?

Persišćina njejo śěžka rěc.
Persian is not a difficult language.

Kak wjele źowćow jo na toś tom wobrazu?
How many girls are there in this picture?

Wóna pijo wino.
She drinks wine.

Wóna wjele wě.
She knows a lot.

Som samodruga.
I am pregnant.

Mamej dwě góleśi.
We have two kids.

Wón ma tśi źowki.
He has three daughters.

To jo jogo dom.
This is his house.

Mam pšašanje.
I've got a question.

Cyta knigły.
He reads a book.

To jo wjeliki pjas.
It's a big dog.

Sy Etiopijaŕ?
Are you Ethiopian?

Sy Etiopijaŕka?
Are you Ethiopian?

Sćo Etiopijaŕ?
Are you Ethiopian?

Sćo Etiopijaŕka?
Are you Ethiopian?

Jěstej.
You eat.

Jěš.
You eat.

Jěsćo.
You eat.

Jěźe.
They eat.

Jěstej.
They eat.