Tom is een man en ik bin een vrouw.
Iarwain dhîr adh im vess.