Yanni haot pizza.
Yanni haasst Pizza.


Tom haot pizza.
Tom haasst Pizza.

Tom is een man en ik bin een vrouw.
Den Tom ass e Mann, an ech sinn eng Fra.

De naom van de katte is Tom.
Den Numm vun der Kaz ass Tom.

Tom is een jong en Mary is een wicht.
Den Tom ass e Jong, an d'Mary ass e Meedchen.

Wat is vrijigheid?
Wat ass Fräiheet?

Ik woon in Mestricht.
Ech wunnen zu Maastricht.

Is 't Grunnings een taol of een dialect?
Ass Gronengesch eng Sprooch oder en Dialekt?