Zweifellos ist das Universum unendlich.
Bê goman, unîverso bêdawî ye.


Jack ähnelt seinem Vater.
Jack li bavê xwe hatiye.

Yukiko mag Kartoffeln.
Yukiko ji kartolan hez dike.

Der Flügel des Vogels war gebrochen.
Baskê chivîk shikest.

Ich benutze das Internet als Quelle für meine Recherche.
Ez înternetê wek çavkaniya bo lêkolînên xwe bi kar tînim.

Sie verstehen einander.
Ew hev fêhm dikin.

Sind sie Freunde?
Ew heval in?

Sind sie Freunde?
Hûn hevalên hev in?

Er war so arm, dass er kein Brot kaufen konnte.
Ew wisa belengaz bu ku nikarî bu nan bikire.

Kennst du ihren Vater?
Tu bavê wê nas dikî?

Die Kinder kamen bei Einbruch der Dunkelheit heim.
Zarok dizîvirin mal bi ketin a shevê re.

Sie ist gerade nicht zu Hause.
Ew niha ne li malê ye.

Vater und Bruder.
bav û bira

Mein lieber Freund!
Hevalê min ê hêja!

Ihr Vater starb.
Bavê wê mir.

Tom sah seinen ehemaligen Arbeitgeber auf einer Konferenz.
Tom karmendê xwe yê evn li civînekê dît.

Wir waren Freunde.
Em heval bûn.

Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Va ye sirra min, ew bi xwe gelekî sade ye: Mirov tenê bi dilê xwe dikare baş bibîne. Tiştên bingehîn bi çavan nayên dîtin.

Tom lacht.
Tom dikene.

Ich muss mir die Haare kämmen.
Ez divê porê xwe şe bikim.

Wir können dieses Problem nicht ignorieren.
Em nikarin vê pirsgirêkê paşguh bikin.

Ich unterstütze euch nicht.
Ez piştgiriyê nadim we.

Die Väter arbeiten.
Bav kar dikin.

Möchtest du eine Hilfe?
Tu alîkariyê dixwazî?

Ich liebe die kurdische Sprache.
Ez ji zimanê Kurdî hez dikim.

Das hier ist mein Buch.
Ev pirtûka min e.

Arbeitest du heute?
Tu îro kar dikî?

Das ist mir auch schon passiert.
Ev hatiye serê min jî.

Die Schafe und die Wölfe der Türken gehen Hand in Hand.
Berx û gurên tirkan bi hev re diçêrin.

Ich habe vergessen, es ihr zu sagen.
Min ji bîr kir jê re bibêjim.

Ich komme aus Diarbakir.
Ez ji Amedê me.

Der Fisch schmeckt nicht gut.
Masî ne çêjdar e.

Wie lieb!
Çiqas delal!

Ich sehe jemanden.
Ez kesî dibînim.

Haben wir Olivenöl?
Zeyta zeytûna ê me heye?

Lieb mich!
Ji min hezke!

Wir wollen mehr.
Em bêtir dixwazin.

Ist das ein Bleistift?
Ev pênûs e?

Ist das eine Biene?
Ev mêşhingiv e?

Herzlich Willkommen, Schüler!
Xwendekar, hun bixêr hatin!

Ich habe drei Bücher.
Sê pirtûkên min hene.

Ich habe drei Bücher.
Sê kitêbên min hene.

Ich spreche Kurdisch.
Ez kurmancî zanim.

Das kurdische Alphabet besteht aus einunddreißig Buchstaben: a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z.
Elfabeya kurdî ji sî û yek herfan hevedudanî ye: a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z.

Das ist ein Apfel.
Ev sêv e.

Dieses Buch ist schwarz.
Ev pirtûk reş e.

Dieses Buch ist schwarz.
Ev kitêb reş e.

Dieser Apfel ist rot.
Ev sêv sor e.

Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Toilette?
Biborin, tiwalêt li kû ye?

Entschuldigen Sie bitte, wo ist das WC?
Biborin, tiwalêt li kû ye?