Alle lige tal større end 2 er summen af to primtal.
Alle like tal større enn 2 er summen av to primtal.


Ulven tuder.
Ulven ular.

Ulven tuder.
Vargen ular.

Drikker du grøn te?
Drikk du grøn te?

Tom så ikke træt ud, hvis du spørger mig.
Tom såg ikkje trøytt ut, spør du meg.

Sov godt!
Sov godt!

Kødet var mørt.
Kjøttet var møyrt.

Svinekød indeholder meget fedt.
Svinekjøtt inneheld mykje feitt.

Han er schweizer.
Han er sveitsar.

Helga er et svensk navn.
Helga er eit svensk namn.

Jeg kan ikke køre hjem.
Eg kan ikkje køyre heim.

Du har hul i sokken.
Du har hòl i sokken.

Se på kvinden derovre!
Sjå på ho der borte!

Vi venter gæster i aften.
Vi ventar gjester i kveld.
Hvad er Algeriets værste mareridt?
Kva er Algerie sitt verste mareritt?

De har brug for briller.
Dei treng briller.

Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper.
Denne retten gjeld ikkje i rettssakar som har røynleg grunnlag i upolitiske brotsverk eller handlingar som strir mot formålet og prinsippet til Dei Sameinte Nasjonane.