Mustafa Kemal Atatürk udråbte Den Tyrkiske Republik i 1923.
मुस्ताफा केमाल आतातुर्कने १९२३ मध्ये तुर्की गणराज्य जाहीर केलं.