Bore da
Hello

Diolch am agor y drws.
Terima kasih kerana membuka pintu.