Dw i'n dy garu di.
Я люблю тебя!


Bore da.
Доброе утро!

Diolch!
Спасибо!

Penblwydd Hapus!
С днём рождения!

Sut dych chi?
Как поживаете?

Mae hi'n bwrw glaw.
Идёт дождь.

Dw i eisiau cysgu.
Я хочу спать.

Ydych chi'n siarad Saesneg?
Вы говорите по-английски?

Sut wyt ti?
Как дела?

Dw i'n hoffi tennis.
Мне нравится теннис.

Dw i'n gwybod.
Я знаю.

Mae e'n ei charu hi.
Он ее любит.

Dw i'n dod o Frasil.
Я - из Бразилии.

Faint o bres oes gen ti?
Сколько у тебя денег?

Mae car 'da fe.
У него есть машина.

Does dim arian 'da fi, ond breuddwydion 'da fi.
У меня нет денег, но есть мечты.

Mae hi'n bwrw glaw.
Идет дождь.

Dw i'n gweithio.
Я работаю.

Mae e'n gwybod ble dyn ni'n byw.
Он знает, где мы живем.

Mae e'n byw yng Nghaerdydd.
Он живёт в Кардиффе.

Mae'r car yn las.
Машина - синяя.

Ble mae'r llyfr?
Где книга?

Cafodd hi ei geni yn America.
Она родилась в Америке.

Mae'r tywydd yn braf heddiw.
Сегодня хорошая погода.

Pwy ydw i?
Кто я?

Dw i'n dod o'r Eidal a dw i'n siarad Eidaleg.
Я из Италии, и я говорю по-итальянски.

Oes ci gyda fe?
У него есть собака?

Panda wyt ti.
Ты панда.

Rwyt ti'n fy neall i.
Ты меня понимаешь.

Dych chi'n fy neall i.
Вы меня понимаете.

Athrawes ydy hi.
Она учительница.

Wyt ti'n siarad Saesneg?
Ты говоришь по-английски?

Mae gen i lyfr.
У меня есть книга.

Mae fy llygaid yn las.
У меня голубые глаза.

Mae'r athro newydd yn y dosbarth.
В классе новый учитель.

Mae'r bobl yn dioddef.
Люди страдают.

Os wyt ti eisiau rhedeg, yna rheda.
Хочешь бежать - беги.

Rwy'n gweithio mewn banc.
Я работаю в банке.

Mae'r pysgod yn byw yn y môr.
Рыбы живут в море.

Oes ci gyda hi?
У неё есть собака?

Mae'n oer iawn nawr.
Сейчас очень холодно.

Ydych chi'n meddwl felly?
Вы думаете?

Mae'r ci yn ddu.
Собака чёрная.

Dwi'n falch eich bod chi dros eich annwyd.
Хорошо, что ты вылечился от простуды.
Wyt ti’n siarad Cymraeg?
Ты говоришь по-валлийски?