Dw i'n dy garu di.
Je t'aime !


Dw i eisiau cysgu.
Je veux dormir.

Dw i'n hoffi ieithoedd.
J'aime les langues.

Dw i'n gweithio.
Je travaille.

Diolch!
Merci !

Mae ci 'da fe.
Il a un chien.

Mae car 'da fe.
Il a une voiture.

Pwy ydw i?
Qui suis-je ?

Hwyl, Sayoko.
Au revoir, Sayoko.

Paid phoeni.
T'inquiète.

Paid â phoeni.
T'inquiète.

Penblwydd Hapus!
Joyeux anniversaire !

Roedd yr ardd yn llawn o flodau melyn.
Le jardin était plein de fleurs jaunes.

Mae'r athro newydd yn y dosbarth.
Le nouveau professeur est en salle de classe.

Wyt ti'n hoffi te?
Aimes-tu le thé ?

Dydy Tom ddim yn deall Ffrangeg.
Tom ne comprend pas le français.

Rydyn ni'n awyddus iawn i weld y ffilm.
On est tous impatients de voir le film.

Mae'r athro newydd yn y dosbarth.
Le nouveau professeur est dans la classe.

Ble mae'r swyddfa bost?
Où se trouve la poste ?

Ble mae'r swyddfa bost?
Où se trouve le bureau de poste ?

Dw i'n mynd i ddysgu almanaeg.
J'apprendrai l'allemand.

Mae llygaid du 'da fi.
J'ai les yeux noirs.

Dylwn i drio y razor trydan hwn cyn ei brynu o.
Je devrais essayer ce rasoir électrique avant de l'acheter.

Rydyn ni'n yfed gormod.
Nous buvons trop.

Merch deg yw Laurie.
Laurie est une belle fille.

Dw i'n hoffi siarad Cymraeg.
J'aime parler gallois.

Ydyn nhw'n caru cathod?
Aiment-ils les chats ?

Mae'r te yn rhy oer.
Le thé est trop froid être bu.

Roedd Tom wedi gweithio.
Tom avait travaillé.