Croeso.
Bienvenida.


Penblwydd Hapus!
¡Feliz cumpleaños!

Diolch!
¡Gracias!

Mae llyfr gen i.
Tengo un libro.

Roedd yr ardd yn llawn o flodau melyn.
El jardín estaba lleno de flores amarillas.

Wyt ti'n hoffi te?
¿Te gusta el té?

Hwyl, Sayoko.
Adiós, Sayoko.

Sut dych chi, Tom?
¿Cómo estás, Tom?

Mae'r athro newydd yn y dosbarth.
El nuevo profesor está en el aula.

Mae gen i'r ffliw a dw i wedi blino.
Tengo gripe y estoy cansado.

Tom ydy fy ffrind gorau.
Tom es mi mejor amigo.

Ble mae'r swyddfa bost?
¿Dónde está el correo?

Mae Tom a Mary yn chwarae Cluedo gyda'u ffrindiau.
Tom y Mary están jugando al Cluedo con sus amigos.

Ble mae'r swyddfa bost?
¿Dónde está la oficina de correos?

Yr hydref yw'r tymor gorau ar gyfer darllen.
El otoño es la mejor estación para leer.

Mae'r myfyrwyr yn gwirioni at yr athro Saesneg newydd.
Los alumnos adoran al nuevo profesor de inglés.

Dw i'n hoffi siarad Cymraeg.
Me gusta hablar galés.

Di i eisiau eich parch.
Quiero su respeto.

Ces i swydd arall.
Conseguí otro empleo.

Mae fy chwaer yn hoffi dawnsio.
A mi hermana le gusta bailar.

Dw i'n gweithio bob dydd ond Dydd Sul.
Trabajo todos los días excepto los domingos.

Sgen i ddim waith heddiw.
Hoy no trabajo.