Vesmír je záhadou.
Li universe es misterie.

Tom není překladatel.
Tom non es traduktere.

Tom je muž, a já jsem žena.
Tom es viro e me es fema.

Zasloužím si dobré věci.
Me merita bon koses.

Zasloužím si dobré věci.
Me merita boni koses.