Miluju tě.
Jeg elsker deg.


Ahoj, jak se máš?
Hei, hvordan står det til?

Nikdo mi nerozumí.
Ingen forstår meg.

Neviděl jsi muzikál?
Fikk du ikke se musikalen?

Dobrou noc.
God natt!

Děkuji, to je všechno.
Takk, det var alt.

Je dneska v noci vidět Venuše?
Er det mulig å se Venus i natt?

Viděl jsem ho před třemi lety.
Jeg så ham for tre år siden.

Je mi líto, už žádné nemám.
Beklager, jeg har ikke noe igjen.

Mám stejný slovník jako tvůj bratr.
Jeg har den samme ordboken som broren din.

Studoval jsem francouzštinu po čtyři roky.
Jeg har studert fransk i fire år.

Udělám domácí úkol.
Jeg skal gjøre leksene.

To je dobrá otázka.
Det er et godt spørsmål.

Kočka má dvě uši.
En katt har to ører.

Četl jsem, že prezidentem Brazílie je žena. Jmenuje se Dilma.
Jeg leste at presidenten i Brasil er en kvinne. Hun heter Dilma.

Kde je Paříž?
Hvor er Paris?

Mám bolesti hlavy.
Jeg har hodepine.

To je kniha o hvězdách.
Denne boken er om stjernene.

Všechny psací systémy mají své výhody a nevýhody.
Alle skriftsystemer har fordeler og ulemper.

Sněží v Paříži.
Det snør i Paris.

Dobrou noc!
God natt!

Děkuji za vysvětlení! Pomůže větu správně pochopit.
Takk for forklaringen! Den hjelper å forstå setningen riktig.

Miluješ svou matku?
Elsker du din mor?

Slyší mě někdo?
Kan noen høre meg?

Je to kočka nebo pes?
Er det en katt eller en hund?

Kde je strom?
Hvor er treet?

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Der man brenner bøker, vil man til slutt også brenne mennesker.
O čem přemýšlím?
Hva jeg tenker på?