Unu, dui, trè, quattru, cinque, séi, sétte, óttu, nóve, déce.
Ütś, katś, kolm, nelli, viiś, kuuś, säidse, katõsa, ütesä, kümme.