Unu, dui, trè, quattru, cinque, séi, sétte, óttu, nóve, déce.
Ükś, kakś, koume, neľľ, viž, kuź, seiččeme, kahesa, ühesa, kümne.