هەمیشە گەژبین بە!
هەمیشە خۆشحاڵم.





چۆن کاردواخستن بوەستێنین؟
چۆن وا بکەین کاری ئەمڕۆمان نەخەینە سبەینێ؟

تۆم ئەوەندی من دەوڵەمەند نییە.
تۆ ئەوندەی من دەوڵەمەند نین.

لەکوێ فێری ڕۆمانی بوو؟
لە کوێ فێرە زمانی ڕۆمانی بوو؟