<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2015-09-25 17:21:27" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554656" modified="2015-09-25 17:21:36">
 <w id="w4554656.1">Halito</w>
 <w id="w4554656.2">!</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:22:27" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554657" modified="2015-09-25 17:22:33">
 <w id="w4554657.1">Chim</w> 
 <w id="w4554657.2">achukma</w>
 <w id="w4554657.3">?</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:24:05" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554660" modified="2015-09-25 17:24:09">
 <w id="w4554660.1">Ʋm</w> 
 <w id="w4554660.2">achukmahoke</w>
 <w id="w4554660.3">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:26:59" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554669" modified="2015-09-25 17:27:04">
 <w id="w4554669.1">Chukkoa</w>
 <w id="w4554669.2">!</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:27:50" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554671" modified="2015-09-25 17:27:55">
 <w id="w4554671.1">Yakoke</w>
 <w id="w4554671.2">!</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:30:56" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554683" modified="2015-10-01 18:30:25">
 <w id="w4554683.1">Ilʋppa̱</w> 
 <w id="w4554683.2">binili</w>
 <w id="w4554683.3">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:37:00" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554711" modified="2015-10-01 18:30:03">
 <w id="w4554711.1">Yʋmma̱</w> 
 <w id="w4554711.2">binili</w>
 <w id="w4554711.3">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:39:20" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554727" modified="2015-09-25 17:39:26">
 <w id="w4554727.1">Hʋshki</w> 
 <w id="w4554727.2">ʋt</w> 
 <w id="w4554727.3">tʋmaha</w> 
 <w id="w4554727.4">ia</w>
 <w id="w4554727.5">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:40:53" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554742" modified="2015-10-01 18:29:40">
 <w id="w4554742.1">Hʋshki</w> 
 <w id="w4554742.2">ʋt</w> 
 <w id="w4554742.3">aiitatoba</w> 
 <w id="w4554742.4">iah</w> 
 <w id="w4554742.5">o̱</w>
 <w id="w4554742.6">?</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:42:41" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554754" modified="2015-10-01 18:29:23">
 <w id="w4554754.1">Illimpa</w> 
 <w id="w4554754.2">lʋwa</w> 
 <w id="w4554754.3">ho̱</w> 
 <w id="w4554754.4">chompa</w>
 <w id="w4554754.5">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:44:58" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554772" modified="2015-09-25 17:45:02">
 <w id="w4554772.1">Hattak</w> 
 <w id="w4554772.2">ʋt</w> 
 <w id="w4554772.3">tobi</w> 
 <w id="w4554772.4">ʋpa</w>
 <w id="w4554772.5">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:47:48" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554791" modified="2015-09-25 17:47:52">
 <w id="w4554791.1">Sappokchi</w> 
 <w id="w4554791.2">ʋt</w> 
 <w id="w4554791.3">binili</w>
 <w id="w4554791.4">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:49:12" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554802" modified="2015-09-25 17:49:16">
 <w id="w4554802.1">Alikchi</w> 
 <w id="w4554802.2">achukma</w> 
 <w id="w4554802.3">yʋt</w> 
 <w id="w4554802.4">ohoyo</w> 
 <w id="w4554802.5">sipokni</w> 
 <w id="w4554802.6">pisa</w>
 <w id="w4554802.7">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:50:30" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554814" modified="2015-09-25 17:50:35">
 <w id="w4554814.1">Sappoktek</w> 
 <w id="w4554814.2">ʋt</w> 
 <w id="w4554814.3">satikchi</w> 
 <w id="w4554814.4">hʋklo</w>
 <w id="w4554814.5">.</w>
</s>
 
<s created="2015-09-25 17:52:15" lists="4716" user="Choctaw_Irish" id="4554837" modified="2015-09-25 17:52:19">