Panawag og pulis!
警察を呼んで!


Giluod ko nimo!
最低!

Dili ni barato, no?
これは安くは無かったでしょう。

Gikawatan ko niya'g kwarta.
彼は私からお金を奪った。