"Muirriel" ang password.
The password is "Muiriel".


Mobalik ra ko dayon.
I will be back soon.

Segurado ka?
Are you sure?

Pagdali.
Hurry up.

Unsa ka kadugaya didto?
How long did you stay?

Gihigugma ta ka.
I love you.

Wala na koy gusto nimo.
I don't like you anymore.

Wala na ko nakagusto sa imo.
I don't like you anymore.

Buot ko masayod.
I am curious.

Nahibulong ko.
I am curious.

Pahalipay!
Congratulations!

Pasidungog!
Congratulations!

Dili ko gustog ing ana kadugayg pinaabot.
I don't want to wait that long.

Dili ko ganahan mohulat ug ingon ana kadugayon.
I don't want to wait that long.

Nganong dili mo man nuon mi duawon?
Why don't you come visit us?

Ngano man dili mi nimo duawon?
Why don't you come visit us?

Kuli ra nang mahitabo.
But the possibility seems unlikely.

Murag lisod na mahitabo
But the possibility seems unlikely.

Wala lang usa ko mobiya.
I shouldn't have logged off.

Wala na ko masayod unsa pay buhaton.
I don't know what to do anymore.

Moabot ra man jung maadto kog Pransya, wala lang kabalo kanus-a.
It is inevitable that I go to France someday, I just don't know when.

Dili ko ganahan og Kemistri.
I hate chemistry.

Dili ko makahinapon.
I don't speak Japanese.

Napatay sa tigpana ang lagsaw.
The archer killed the deer.

Salamat yamo.
Thank you very much!

Unsay imong gusto?
What do you want?

Jack akong ngalan.
My name is Jack.

Gikapoy ko.
I'm tired.

Gilabdan ko.
I have a headache.

Giuhaw ko.
I'm thirsty.

Dili ko moeskuyla.
I don't want to go to school.

Unsay buot mong ipasabot?
What are you talking about?

"Salamat." "Walay sapayan."
"Thank you." "You're welcome."

Hain ka karon?
Where are you?

Dili puyde!
No way!

Asa ka gikan?
Where have you been?

Taga dinhi ka?
Do you live here?

Malipayon ka ba?
Are you happy?

Nag-unsa ka?
What are you doing?

Pasayloang karong duol na lang hinuon mi nagsulting mobisita.
I'm sorry we gave you such short notice of our visit.

Unsay bag-o?
What's new?

Tabangan ta ka na?
Can I help you?

Pasagdi ko!
Leave me alone!

Mga wala damhang linugdangan kadto toy gipahibalo.
Unexpected results were announced.

Milibotlibot ang kweti sa bulan.
The rocket is in orbit around the moon.

Duha bitaw.
Yes, two.

Sani ron?
What?

Unsa?
What?

Nganong mihilak ka?
Why are you crying?

Gigutom ko pag-ayo.
I was very hungry.